Ang Batang Matibay ay may tibay ng katawan, isipan at kalooban. Buy Now
Ang Batang Matibay ay may tibay ng katawan, isipan at kalooban.
 

Our Belief and Purpose

We believe that essential nutrition and life-long learning are key to progress in life.

That’s why we strengthen body and mind in the journey towards a better life.

Tibay Araw-Araw

Tibay Araw-Araw

Sa bawat baso, patibay nang patibay sa BEAR BRAND Tibay Nutrition.

LEARN MORE
Gabay sa Tibay Nutrition

Gabay sa Tibay Nutrition

Alamin ang Tibay Signs at Tibay Nutrition na kailangan ng inyong anak para siya ay lumaking Batang Matibay.

LEARN MORE
Kwento ng Batang Matibay

Kwento ng Batang Matibay

Ang Batang Matibay Awards ay binuo ng BEAR BRAND® Fortified, kaagapay ang Department of Education.

LEARN MORE

Social Posts