Gabay sa Tibay Program

Bilang nanay, pangarap natin na bigyan ng mas matibay na bukas ang ating mga anak.
Mahalaga na mayroon silang gabay sa pagiging matibay. 

Naniniwala ang BEAR BRAND Fortified na kapag nabibigyan ng sapat na nutrisyon ang iyong anak, lalaki siya na matibay at handa para sa matibay na bukas. 

Kaya simula 2007, sa pamamagitan ng LAKI SA TIBAY program, naghatid ng dagdag-kaalaman tungkol sa Tibay Nutrisyon ang BEAR BRAND Fortified sa mga magulang at guro. 

18,957
schools ang nabisita
3,653,968
magulang ang nakausap
259,632
guro ang naturuan
20,605
barangays ang napuntahan
72,731
barangay health workers ang nakausap
8,085,457
households ang naabot at nakausap

View all articles