Kwento ng Tibay

Ang Batang Matibay Awards ay binuo ng BEAR BRAND® Fortified, kaagapay ang Department of Education, upang kilalanin ang mga katangi-tanging mag-aaral na nagpapamalas ng TIBAY sa pag-aaral at TIBAY sa buhay.

Kada taon, mula taong 2018, ay nangangalap ang BEAR BRAND at ang DepEd ng mga kuwento ng TIBAY mula sa iba’t ibang panig ng bansa, upang bigyang-pugay ang sampung (10) BATANG MATIBAY - mga mag-aaral mula pampublikong paaralan, sa Grade 5 at Grade 6 – na nagsisilbing huwaran at inspirasyon sa kanilang pamilya, paaralan, at komunidad. Sa kabila ng mga hamon at hirap ng buhay, sila ay buong pusong nagsusumikap upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.

Dahil sa kanilang taglay na TIBAY ng katawan, isipan, at kalooban, nagpapakita sila ng determinasyon at positibong pananaw upang makatulong sa pamilya, magsilbing lider ng kabataan, at makapagtapos ng pag-aaral tungo sa mas MATIBAY na kinabukasan.

Suhel Alfonso
Batang Matibay 2019 Awardee

Ang matayog na pangarap ng Batang Matibay na si Suhel para sa pamilya at sa kanyang komunidad ang pinagmumulan ng kanyang TIBAY na magpursigi, sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap.

"Kahit mahirap. Kahit malayo. Kahit minsan may gulo. Hindi ko susukuan ang pangarap ko."

Batang Matibay Awards

Ang BEAR BRAND Batang Matibay Awards ay isang programang binuo ng BEAR BRAND Fortified, katuwang ng Department of Education (DEPED), para bigyang parangal ang mga natatanging bata na nagpakita na sila'y may TIBAY ngayon, tulong para sa matibay na bukas.