This page is under construction...

 

Facebook Follow up for update

Bear Brand


Batang Matibay

Ang BEAR BRAND Batang Matibay Awards ay isang programang binuo ng BEAR BRAND Fortified, katuwang ng Department of Education (DEPED), para bigyang parangal ang mga natatanging bata na nagpakita na sila'y may TIBAY ngayon, tulong para sa matibay na bukas.

Ang bawat BEAR BRAND Batang Matibay Awardee ay tatanggap ng college scholarship grant para sila'y makapagtapos ng kanilang pag-aaral.

Alamin ang kwento ng bawat Batang Matibay Awardee!