< Back

Chocolate Banoffee Pie

Ingredients:
  • 1 cup graham crackers, crushed
  • 1⁄4 cup BEAR BRAND® Fortified Choco Milk Drink
  • 3 tbsp melted salted butter
  • 1⁄2 cup caramel
  • 2 banana lacatan, sliced
Procedure:
  1. Haluin ang graham crackers, BEAR BRAND® Fortified Choco Milk Drink at melted butter sa isang bowl. 
  2. Gamit ang kutsara, ilipat ang mixture sa isang spring-form pan.
  3. Ilagay sa refrigerator hanggang ito’y maging firm.
  4. Isalin ang caramel sa gitna ng pie at lagyan ng banana slices at shaved chocolate sa itaas

* Masarap din ang milky flavor! Palitan lang ang BEAR BRAND® Fortified Choco Milk Drink ng BEAR BRAND® Fortified Powdered Milk.

Fortified Ice Candy

Ang paboritong summer pampalamig, now with a twist!

Fortified Chewy Pastillas

Ang favorite pang-negosyo and pang-merienda , now mas pinatibay!