< Back

Fortified Chewy Pastillas

Preparation Time: 20 minutes

Servings: Makes 25 small balls

Ingredients:
  • 1 cup BEAR BRAND® Fortified Powdered Milk Drink
  • 1⁄4 cup condensed milk
  • 1⁄4 cup melted butter
  • white sugar (for rolling)
  • cellophane paper
Procedure:

1. Ihalo ang powdered milk sa condensed milk.
2. Ilagay ang melted butter at haluing mabuti.
3. Pumili ng flavor na naaayon sa inyong panlasa at idagdag sa mixture.
4. Haluing mabuti ang mixture at itabi. Maghintay ng 5 hanggang 10 minuto bago ito ihugis na pabilog o pahaba.
5. I-rolyo ito sa asukal at balutin sa cellophane. Ilagay sa box o sealed container at maaari na itong kainin, ibenta o ipang-regalo.

Ang favorite pang-negosyo and pang-merienda , now mas pinatibay!

*Gusto niyo bang i-try ang chocolate or strawberry version? Palitan lang ang BEAR BRAND® Fortified Powdered Milk ng BEAR BRAND® Fortified Real Strawberry Milk Drink or BEAR BRAND® Fortified Choco Milk Drink.

Fortified Creamy Polvoron

Ang classic snack na pwede din pang-negosyo!

Choco Banana Shake

Easy to prepare na healthy pampalamig for kids!