< Back

Milky Scramble

Preparation Time: 10 minutes

Servings: Makes 8-10 8oz glasses

Ingredients:
  • 1 cup BEAR BRAND® Fortified Real Strawberry Milk Drink
  • 1/4 cup simple syrup (1 part sugar and 1 part water boiled together)
  • 3 cups crushed ice
  • 2 tbsp small sago
Procedure:

1. Ilagay ang BEAR BRAND® Fortified Real Strawberry Milk Drink, syrup, at ice sa blender. I-blend nang mabuti.
2. Ilipat sa baso at lagyan ng sago.

*Try niyo na rin ang chocolate flavor! Palitan lang ang BEAR BRAND® Fortified Real Strawberry Milk Drink ng BEAR BRAND® Fortified Choco Milk Drink.

Fortified Chewy Pastillas

Ang favorite pang-negosyo and pang-merienda , now mas pinatibay!

Milky Bilo-Bilo

Try this recipe and tikman ang tibay twist sa isang classic pinoy merienda!