< Back

Strawberry Samalamig

Preparation Time: 10 minutes

Servings: Makes 8-10 8oz glasses

Ingredients:
  • 2 cups BEAR BRAND® Fortified Real Strawberry Milk Drink
  • ½ cup sugar
  • 2 liters water
  • 1 cup big sago
  • 2 cups tube ice
Procedure:

1. Tunawin ang BEAR BRAND® Fortified Real Strawberry Milk Drink at asukal sa
tubig bago ilagay ang sago.
2. Lagyan ng tube ice bago i-serve.

*Try niyo na rin ang chocolate flavor! Palitan lang ang BEAR BRAND® Fortified Real
Strawberry Milk Drink
ng BEAR BRAND® Fortified Choco Milk Drink.

Fresh Fruit and Milk Drink

Fortified shake na refreshing na, pinatibay pa!

Pink Samalamig

Ang init, nay! I-try ang panghimagas na recipe para sa buong pamilya!