About Tibay Calculator

Tibay Calculator


Nabuo ang Tibay Calculator mula sa Dietary Diversity Score algorithm at sa datos mula sa 2013 National Nutritional Survey na ginawa ng Food and Nutrition Institute. Patuloy itong i-uupdate ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa ahensya.

Ito ay binuo upang magbigay ng simple and madaling basehan sa mga magulang upang malaman kung ang kinakain ng kanilang anak ay sapat sa sustansya araw-araw.

Base ang mga resulta sa algorithm na dati nang nagamit at napatunayan sa mga Pilipinong edad 2 hanggang 6 na taong gulang.

Tinatantiya ng Tibay Calculator ang posibilidad ng pagiging sapat ng nakukuhang nutrisyon ng bata ayon sa bilang ng kanyang kinokonsumong food groups. Dahil dito, makakatulong ang Tibay Calculator para magbigay ng mga rekomendasyon kung paano mapapabuti ang diet ng iyong anak para masigurado ang kumpletong sustansya.

Ang Tibay Score na nakuha na iyong anak batay sa mga uri ng pagkaing nakonsumo niya ay may patunay ng mga eksperto. Kaya naman, maaari pang magbago ang Tibay Score dahil sa pagdagdag o pagbawas ng mga kinokonsumong food groups. Aming nirerekomenda na hingin ang payo ng health professional ukol dito.

Oo. Ang food groups na tinatayang pamantayan ng micronutrient requirements ay naaayon sa populasyon ng mga Pilipino. Ang mga ito ay tinukoy ng Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) at ang micronutrient requirements naman ay binuo ng Food and Nutrition Research Institute.

Ang pagtukoy sa lebel ng sustansya ay nagagawa ng tool sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 1. Kalkulasyong napatunayan na ng mga eksperto;
 2. Mga pangangailangan sa sustansya ng mga Pilipinong bata edad 6 hanggang 12 na taong gulang; at
 3. Datos ng pagkonsumo ng pagkain ng mga Pilipinong edad 6 hanggang 12 na taong gulang ayon sa 2013 National Nutrition Survey na ginawa ng DOST FNRI

Ang mataas na Tibay Score ay maaaring magbigay ng mataas na micronutrient Adequacy. Kaya’t hinihikayat na bigyan ang inyong anak ng iba’t ibang uri ng pagkain na nabibilang sa iba’t ibang food groups.

Ang Tibay Calculator ay para sa mga batang edad 6-12 taong gulang lamang. Kumonsulta sa inyong health professional kung ano ang maaaring gamitin para sa mga edad na hindi nabanggit.

Maliban sa pagtukoy ng Tibay Score at sustansyang natatanggap ng iyong anak mula sa mga pagkaing kanyang nakonsumo, nakapagbibigay din ito ng mga rekomendasyon upang mapabuti ang Tibay Score at sustansya na kanyang kailangan.

Hindi maaapektuhan ang Tibay score dahil ang hihingin lang ng Tibay Calculator ay ang uri ng pagkaing kinonsumo ng iyong anak.

Tibay Score


Base ang Tibay Score o kilala rin sa tawag na Diet Dievrsity Score, sa bilang ng food groups na nakain ng bata sa nakalipas na 24 oras. 10 ang pinakamataas na Tibay Score na maaaring makuha kapag lahat ng 10 food groups ang nakain. Kung 4 ang Tibay Score, 4 na food groups ang nakain niya sa nakalipas na araw.

Inirerekomenda na magkaroon ng 10 na Tibay Score para masiguradong nakokonsumo niya ang 10 kailangan tulong para sa matibay na katawan. Ang mga food groups na ito ay:

 • kanin, noodles, mais, atbp
 • karne, manok, at isda
 • gatas at keso
 • itlog
 • mani at butong gulay
 • mga pagkaing mayaman sa Vitamin A
 • prutas
 • gulay
 • mantika at mantikilya
 • at iba pa (pagkaing matatamis, sabaw, mga pampalasa, atbp.)

Idagdag sa diet ng bata ang mga food groups na hindi niya nakain. Halimbawa, kung kulang sa gatas at keso ang kanyang diet, bigyan siyang isang basong gatas araw-araw tulong para tumaas ang Tibay score.

Food Groups


Ang mga food groups na kasama sa Tibay Calculator ay naaayon sa populasyon ng mga Pilipino. Ang mga ito ay natukoy sa isang workshop na isinagawa ng Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga pagkain.

Ang 10 food groups na kasama sa Tibay Calculator ay ang mga sumusunod:

 • Kanin, noodles, mais, atbp (kasama ang pasta, tinapay, at patatas);
 • Karne, manok, at isda (kasama ang baboy);
 • Gatas at keso (kasama ang yogurt);
 • Itlog;
 • Mani at butong gulay (kasama ang munggo, berdeng gisantes, at peanut butter);
 • Mga pagkaing mayaman sa Vitamin A (gaya ng mangga at papaya);
 • Mga prutas (kasama ang saging, langka, pinya, atbp.);
 • Mga gulay (kasama ang mga dahon, beans, talong, atbp.);
 • Mantika at mantikilya (kasama ang gata at iba pang langis);
 • At iba pa (kasama ang mga pagkaing matatamis, sabaw, mga pampalasa, atbp.).

Micronutrients ang mga bitamina at mineral na kailangan sa maliliit na halaga para sa normal na paglaki at kalusugan ng mga bata at matatanda.

Calcium: Tulong sa malakas na buto at ngipin

Iron: Tulong sa normal na immune system, tulong laban sa fatigue, at para sa focus

Zinc: Tulong sa normal na immune system at sa tamang paglaki

Vitamin C: Tulong sa normal na immune system

Thiamin: Tulong sa tamang pag-release ng energy mula sa pagkain

Riboflavin: Tulong sa tamang pag-release ng energy mula sa pagkain

Niacin: Tulong sa tamang pag-release ng energy mula sa pagkain

Vitamin B6: Tulong sa tamang pag-release ng energy mula sa pagkain at pagbuo ng red blood cells

Folate: Tulong sa tamang pag-release ng energy mula sa pagkain at pagbuo ng cells at DNA

Vitamin B12: Tulong sa tamang pag-release ng energy mula sa pagkain at pagbuo ng red blood cells

Ito ay nangyayari kapag ang dami ng kahit alin sa micronutrients ay mas mababa kaysa sa level na kinakailangan ng katawan ng isang bata. Nasusuri ito gamit ang pagkuha ng dugo.

Natukoy na ng Food and Nutrition Research Institute ang inirerekomendang dami ng micronutrients na dapat makonsumo para maging kapaki-pakinabang sa katawan ng mga Pilipinong edad 6 hanggang 12 na taong gulang. Halimbawa, ang isang 6 na taong gulang na bata ay nangangailangan ng 700 mg. ng calcium kada araw.

Nagkakaroon ng micronutrient adequacy kapag ang bata ay nakakakain ng sapat na food groups na kumpleto sa mga kailangan micronutrients.

Ang micronutrient inadequacy naman ay nangyayari kapag mas mababa sa rekomendasyon ng Food and Nutrition Research Institute na dami ng micronutrients na nakuha ng bata mula sa mga kinakain.

Pinapakita ng Tibay Calculator ang micronutrient adequacy gamit ang datos tungkol sa pagkonsumo ng mga Pilipinong edad 6 hanggang 12 na taong gulang at mga rekomendasyon para sa sustansyang kailangan ng edad na nabanggit.

Footer Bear Brand Fortified

Ang Tibay Calculator ay binuo mula sa 2013 National Nutrition Survey ng DOST-FNRI.

Footer Bear Brand Fortified